abere

1. iz. Ugaztun nagusia, piztia ez dena, eta bereziki baserrian lanerako edo janaritarako erabiltzen dena. 2. iz. Zaldia. 3. izond. Aberekia. abere beltz. Txerriaren familiako aberea.Atzera