ahaltsu

izond. Ahalmen edo eskumen handia duena. Jainko guztiz ahaltsua.Atzera