aintzat

AINTZAT HARTU (EDUKI, EMAN...) du ad. Aintzakotzat hartu (eduki, eman,...).Atzera