alor

iz. 1. Lantzen den lur-zati mugatua. Alorra erein, laiatu. 2. Esparrua, arloa, eremua. Politikaren alorrean.Atzera