arrazional

izond. Arrazoimenari dagokiona; arrazoimenean oinarritua, haren araberakoa.



Atzera