aske

izond. (neol.) 1. Askatasuna duena, inoren menpean ez dagoena.Aske utzi. 2. MAT. Besteren mendeko ez den aldagaia. 3. HIZKL. Silaba berean kontsonanterik jarraitzen ez zaion bokala; bokalez amaitzen den silaba.Atzera