aurrera

adb. AURRERA! Adorea emateko hitza. Aurrera mutilak! || AURRERAGO. 1. Geroago. Aurrerago esango dizut. 2. Lehenago. Aurrerago adierazi dugunez.Atzera