bana

banatz. Bat zenbatzaileak multzo jakin bateko elementu guztiei dagokienean hartzen duen era (perpausean, bati legokiokeen toki berean agertzen da, edota mila, milioi eta antzeko zenbakien eta dagokion izenaren artean.) Liburu bana erosi dute. Erdi bana. Laurden bana. Mila bana pezeta jarri behar dugu. APUR BANA. (zah.) Ik. apur. || BANA BESTE, BERTZE. Batez beste.Atzera