bereiz

adb. Bereizirik. Bakoitza bereiz hartuta.Atzera