bider

1. Zerbaiten gertaldi bakoitza adierazteko erabiltzen den hitza (zenbatzaileekin [bat ezik] edo zenbat galdetzailearen ondoren). Urtean hiru bider bederen. Zenbat bider egin duzu? 2. Zenbaki bat beste batez biderkatzearen adierazlea; zerbait edo norbait beste batekiko koantitatiboki edo koalitatiboki neurri zehatzean konparatzearen adierazlea (zenbatzaileekin [bat ezik] edo zenbat galdetzailearen ondoren). Zortzi bider lau. Hamar bider itsusiagoa da zurea. 3. MAT. Biderkaketaren ikurra (x).Atzera