ekarle

iz. eta izond. Zerbait ekartzen duena. Berri-ekarlea.Atzera