erdiko

1. izlag. Erdian, erdialdean dagoena; ezaugarri bati buruz, beste batzuen artean dagoena. 2. iz. ITSAS. Txaluparen seigarren tosta. 3. iz. eta izlag. HIZKL. Artikulazioa aho-barrunbearen barneko aldean, eta ez periferian, gertatzen den fonema. Sabaikariak eta horzkariak erdiko fonemak dira. erdiko behatz. Eskuko erdiko hatza.Atzera