eskasia

iz. Gabezia, eza, falta. Diru-eskasia.Atzera