eztanda

iz. 1. Leherketa, bereziki bortizki eta hots handia eginez gertatzen dena. Gas-bonbonaren eztandaren ondorioz, etxea suak hartu du. 2. Leherketa batena bezalako zarata handia. Kanoien eztanda entzun zen. 3. HIZKL. Kontsonante herskariei dagokienez, inplosioa eta leherketaren arteko unea, tentsiorik handiena izaten denekoa.Atzera