fabrika

iz. 1. (zah.) Langintza. 2. Lehengaiak produktu erdiburutu edo azken hauek produktu burutu bihurtzen dituen industri lantegia. fabrika-obra. Ik. obra.Atzera