formal

1. izond. Formari dagokiona. 2. izond. Gizarte-egoera biziki egituratuei dagokiena. 3. adb. eta izond. (Heg.) (herr.) Zintzoa, zentzuzkoa; zintzo. Gizon formalik ba ote da munduan? Gazte horiek formal ibiltzen dira. 4. izond. HIZKL. Hizkuntzaren formazko alderdiei dagokiena. logika formal. Ik. logika.Atzera