hartzekodun

1. adj. eta iz. Hartzekoa duena; dirua zor zaion pertsona. Hartzekodunen ihesi. Banku hartzekoduna. 2. iz. KONT. Balantze batean, enpresak hirugarrenei zor diena jasotzen duen pasiboko kontua.Atzera