hemen

adb. 1. Toki honetan (mintzatzen ari dena dagoen tokian). Jar zaitez hemen. 2. Mintzaldi edo idazlan batean, mintzatzen edo idazten ari dena aurkitzen den puntua. Ez naiz ni hemen mintzatuko ez aldaketa horren alde, ez aurka. HEMENDIK AITZINA. Hemendik aurrera. || HEMENDIK AURRERA. 1. Toki honetatik aurrera. 2. Aurrerantzean. || HEMENDIK GOITI. Aurrerantzean. || HEMENDIK HARAT. Aurrerantzean. || HEMENGO ALDI ? (Ipar.) Bertakoa ez den norbaiti egiten zaion diosala. Hemengo aldi, Mattin?Atzera