honelako

izlag. 1. Era honetakoa, hau bezalakoa, adierazi den gisakoa. Honelakoa izan da nire bizitza guztia. 2. Gehiago zehazten ez den zerbait adierazteko partikula. Honelako edo halako premietarako. 3. Pertsona baten izena ordezkatzeko partikula (mugagabean). Honelakok hau esaten du, halakok bestea.Atzera