indibiduo

iz. 1. Gizabanakoa. 2. BIOL. Banako organismoa, talde osoari kontrajarria.Atzera