irudikari

izond. Irudizkoa. Puntu irudikaria.Atzera