korrespondentzia

iz. 1. Jasotzen den edo norbaitekin trukatzen den eskutitz-multzoa. 2. Elkarrekikotasuna. 3. MAT. A eta B multzoen artean, A multzoko elementu batzuek B multzoko elementuekin erlazionatzen dituen legea (A --> B). Lehen multzoko elementu bakoitzari bigarren multzoko elementu bakarra dagokionean, aplikazioa dela esaten da.Atzera