metatesi

iz. HIZKL. Hitz baten barneko fonemak lekuz aldatzean datzan fenomenoa (adib., hodei > hedoi; ukitu > ikutu).Atzera