miseria

iz. (herr.) 1. Erromeskeria, lazeria, behartasun gorria. 2. Ezbeharra, zoritxarra.Atzera