poluzio

iz. 1. Poluitzeko ekintza eta horren ondorioa. Uraren poluzioa. Poluzio akustikoa. 2. Esperma nahi gabe isurtzea. 3. EKOL. Ekosistemaren oreka desberdinetan sortutako perturbazio artifizialen multzoa.Atzera