sabaikari

iz. eta izond. HIZKL. Artikulagunea ahosabai gogorrean duen fonema. "tx" eta "ll" fonema sabaikarien grafiak dira.Atzera