silaba

iz. HIZKL. Katea mintzatuko edozein fonema-talderen oinarrian dagoen funtsezko egitura, arnasa-kolpe batez ahoskatzen dena. Bokalak eta kontsonanteak deitu diren fonemen kontrastean oinarritzen da eta erregela-multzo baten arabera aldatzen da hizkuntza batetik bestera.Atzera