sinonimo

iz. eta izond. Esaldi berean, beronen esanahia aldatu gabe, elkartruka daitezkeen terminoez (hau da, esanahi bera dutenez) esaten da.Atzera