ugari

1. izond. Dagokionetik asko duenaz edo asko ematen duenaz esaten da. Iturri ugaria. 2. adb./zenbtz. zehaztgb. Asko, ugaritasunez. Jende ugari etorri zen.Atzera