eusko jaurlaritza Euskal Herriko hizkuntza-adierazleen sistema. Gaia aukeratu
 Hasiera - Gaia aukeratu    Glosarioa    Pc-Axis
Testuingurua Baliabideak Lege-garapena Esparrukako programak Emaitzak

Emaitzak

Euskal Herriko gazteen artean, elebidunek eta elebidun hartzaileek gora egin dute, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan milaka eta milaka gaztek euskara ikasi duelako. Halere, jaiotze-tasak behera egin duenez, ez da gizarte osoan gehiago nabari hizkuntza-gaitasunean gertatutako aldaketa.

Nafarroa ere elebidunak eta elebidun hartzaileak irabazten ari da poliki-poliki.

Ipar Euskal Herrian, ordea, gazteen elebidunen ehunekoa helduena baino askoz txikiagoa da. Hortaz, galera handia gertatu da, nahiz eta badirudien galera bere horretan geratu dela azken urteotan.

Alabaina, Euskal Autonomia Erkidegoko irabazia erlatibizatu beharra dago. Egia da milaka eta milaka elebidun irabazten ari dela baina hori bezain egia da irabazirik handiena erdaraz euskaraz baino errazago mintzo diren elebidunei zor zaiela nagusiki.

  Hizkuntza-gaitasuna
punto   Hizkuntza-gaitasuna (> = 16 urte), adinaren arabera (Euskal Herria) Azterlanak eta txostenak  px fitxategia deskargatu
punto   Hizkuntza-gaitasuna (> = 5 urte), adinaren arabera udalerrika (EAE) Azterlanak eta txostenak  px fitxategia deskargatu
punto   Hizkuntza-gaitasuna (>= 5 urte), adinaren arabera (>10000 biztanleko udalerrietako auzoak) EAE Azterlanak eta txostenak  px fitxategia deskargatu
  Hizkuntzaren transmisioa
  Hizkuntzaren erabilera
  Hizkuntzaren erabilera sustatzeari buruzko jarrera
euskara   euskadi.net   
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza
KULTURA SAILA
Legezko oharra