Errea

Nafarroako herria, Esteribar udalerrikoa (Zangozako mer.). Basogintza eta nekazaritza.Atzera