adierazgarri

1. iz. Zerbait adierazten duen zera, seinalea. Egiazko damuaren adierazgarria. 2. izond. Zerbait argi eta egoki adierazten duena. 3. izond. Adieraz daitekeena.Atzera