adjektibo

iz. HIZKL. Izen-sintagmaren osagai atributiboa, izena nolakotasun edo zehaztasunaren aldetik mugatzen duena. Izenondoak eta izenlagunak biltzen ditu. adjektibo erreferentzial. Zerbaiti erreferentzia eginez izenaren esanahia zehazten duena, maila-adberbioak nekez hartzen dituena (adib., alderdi politikoa). || adjektibo kalifikatzaile. Izen baten nolakotasuna adierazten duena (adib., etxe handia).Atzera