administrazio

iz. 1. Administratzeko ekintza eta horren ondorioa. 2. Zerbitzu publikoa. Garraio-administrazioa. 3. Erakunde publikoen zerbitzuen multzoa. administrazio-kontseilu. Sozietate anonimoen organo erabakitzaile eta aholku-emailea, estatutuetan Akzionisten Batzarrari esleitzen zaizkion botereak izan ezik gainerako guztiak dituena.Atzera