agian

1. adb. Beharbada, apika. Agian hilko da, agian ez. Hiruretan Lizardik du agian idazle bezala entzuterik handiena. 2. interj. (Ipar.) Zerbait gerta dadin desira adierazteko erabiltzen den hitza. Gure hizkuntza ez da galduko agian!Atzera