ahalegin

iz. (batez ere pl.) Zerbait lortzeko egiten den saioa. AHALEGINA(K) EGIN. Helburua lortzearren ahal dena egin, saiatu.Atzera