alarma

iz. 1. Arrisku-kasuan ematen den abisua edo seinalea. 2. Nolabaiteko arriskua dagoela adierazteko aparatu edo gailua. Alarma automatikoak. 3. MIL. Gerran armadakoei defentsarako edo borrokarako ematen zaien abisua edo seinalea. alarma-egoera. POL. Arazo politiko edo sozial larri baina iraupen laburrekoa dela eta, gobernuak ezartzen duen estatuaren edo beronen lurraldeko zati baten bizitza politiko-sozialaren ohizkanpoko egoera. Ez du hiritarren eskubiderik murrizten, ez eteten ere.Atzera