alboko

iz. 1. Aldamenekoa; norberaren etxebizitzaren ondoko bizilaguna. Albokoa ikusi ezinik bizi zen gizarajoa. 2. Gorputzaren albo batean emandako edo hartutako kolpea. Albokoa hartu. 3. Ik. alborengo. 4. HIZKL. Albokaria.



Atzera