aldaka

iz. 1. Beheko gorputz-adarrak enborrarekin elkartzen diren lekua; pelbisak gorputzaren albo bakoitzean eratzen duen irtengunea. 2. (zah.) Aldamena, alboa. Aldakako soro batean. 3. (pl.) Ipurtaldea. Burutik aldaketara ez dun hutsik. 4. Kimua, bereziki zuhaitz ondotik ateratzen dena. 5. Ik. aldaxka.Atzera