algoritmo

iz. MAT. eta INFORM. Problema baten ebazpenerako eman behar diren urratsen deskribapen formala. Programazio-lengoaia baten bidez, algoritmoa ordenadore batek egikari dezakeen programa bihur daiteke.Atzera