anitz

(Ipar. eta GN) 1. zenbtz. zehaztgb. Asko (izen-multzoaren aurrean agertzen da gehienean, baina ondoan ere ezar daiteke). Sagar ustel anitz. Anitz lekutan. 2. adb. Oso. Anitz ahalkegarri zen. ANITZETAN. Askotan, sarritan.Atzera