anizkoitz

1. izond. Hainbat osagai berdin edo berdintsuz osatua. Euskal dardarkari anizkoitza rr idazten da. 2. iz. eta izond. MAT. Multiploa.Atzera