arartegabeko

izlag. Ararterik gabea. arartegabeko osagai. HIZKL. osagai.Atzera