arauzko

izlag. Arauarekin bat datorren gertaera, ekintza edo esana.Atzera