arbuiatu

du ad. 1. Gaitzetsiz baztertu, ontzat ez eman. 2. Kontuan ez hartu. Kopuru txikiak arbuiatuz.Atzera