aresti

adb. Duela gutxi (-z kasu-markaz edo postposizioan). Aresti arte iraun. Arestiz gero esan duguna.Atzera