aringarri

iz. eta izond. 1. Nekeak edo larrialdiak eramankorrago egiten dituen zera. 2. MED. Gaixoari sintoma ezatseginen bat jasaten laguntzeko ematen zaion botika, berez tratamendukoa ez dena. 3. ZUZ. Delitu edo falta baten erantzukizuna txikiagotzen duen zirkunstantzia.Atzera