aspaldi

1. adb. Duela asko. Aspaldi asmatu zen gauza. 2. iz. Duela askotik orain arteko denbora; azkenaldi luzea (-n, -ko erlazio-atzizkiaz, eta bat, guzti, handi edo erakusle bat har ditzake). Aspaldi honetan baserri-tresna bikainak agertu dira. ASPALDIGABE. Duela gutxi. || ASPALDITIK. Duela asko. Lazkao-Txikik horien berriak aspalditik zekizkien.Atzera