atzerakoi

iz. eta izond. 1. Lehengoari begira eta lehengoan finkaturik dagoena. 2. Politikan edo gizarte-arazoetan, aurrerabidearen kontrakoa dena. Ideia atzerakoia.Atzera