atzerritar

adj. eta iz. Atzerrikoa, arrotza. Heure etxe barruan atzerritarra dirudik.Atzera